Facultade de Fisioterapia

Comisión Permanente

Composición


Equipo Decanal

Decano Romo Pérez, Vicente
Vicedecana de Educación Infantil e Primaria Martínez Figueira, Mª Esther
Vicedecano de CC da Actividade Física e do Deporte Viaño Santasmarinas, Jorge
Vicedecano de Organización Académica Pérez Rodríguez, Uxío
Vicedecano de Calidade Rey Eiras, Ezequiel
Secretario da Facultade García García, Óscar

Persoal Docente e Investigador

Alfonso Gutiérrez Santiago | Mª Mercedes Álvarez Lires | José Luís García Soidán | Águeda Gutiérrez Sánchez | Jorge G. Soto Carballo | Mª de los Ángeles Fernández Villarino

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Julio Blanco Piñeiro | José Ramón Losada Parra

Estudantes 1º e 2º ciclo

Xoel Souto Eiras | David Álvarez Caneda | Zeltia Augusta Pino Rodríguez | Isabel Noya Padín


Actas


30/03/2017 | 18/05/2017