Facultade de Fisioterapia

Comisión Permanente

Composición


Equipo Decanal

Decano Vicente Romo Pérez
Vicedecana de Educación Infantil e Primaria Mª Esther Martínez Figueira
Vicedecano de CC da Actividade Física e do Deporte José Mª Pazos Couto
Vicedecano de Organización Académica Uxío Pérez Rodríguez
Vicedecano de Calidade Ezequiel Rey Eiras
Secretaria da Facultade Cristina Varela Casal

Persoal Docente e Investigador

Mª Mercedes Álvarez Lires | Mª Ángeles Fernández Villarino | José Luís García Soidán | Águeda Gutiérrez Sánchez | Alfonso Gutiérrez Santiago | Jorge G. Soto Carballo

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Julio Blanco Piñeiro | Ana Mª Carballo Fernández

Estudantes 1º e 2º ciclo

Ana Pilar Antón Ogando | Brais Boente Antela | Patricia Fernández Fernández | Sara González Baamonde | Sergio Pérez Celada


Actas


30/03/2017 | 18/05/2017