Facultade de Fisioterapia

Outras comisións

Comisión Ambiental


Equipo Decanal: Vicente Romo Pérez | Cristina Varela Casal
Persoal Docente e Investigador: Mª Mercedes Álvarez Lires | Antonia Blanco Pesqueira | Uxío Pérez Rodríguez
Persoal de Administración e Servizos (PAS): Mª Olga Garrido Mata
Estudantes: Tamara Amorín de Abreu | Ana Pilar Antón Ogando | Adrián González Conde | Suplente: Cintia Fernández López


Comisión de Xestión de Espazos


Equipo Decanal: Vicente Romo Pérez | Uxío Pérez Rodríguez
Persoal Docente e Investigador: Mª Mercedes Álvarez Lires | Antonia Blanco Pesqueira | José Mª Cancela Carral | Ángeles Parrilla Latas
Persoal de Administración e Servizos (PAS): Mª Olga Garrido Mata
Estudantes: Atenea González Sendón | Sergio Pérez Celada | Suplentes: Elías Álvarez Fernández | Patricia Fernández Fernández


Comisión de Ética


Presidente: Vicente Romo Pérez
Secretario: José Luís García Soidán
Vogais: Ángeles Parrilla Latas | Antón Fernández Álvarez | Roberto Barcala Furelos


Actas


13/02/2017


Comisión de Compensación


José Luis García Soidán (Presidente) | Ezequiel Rey Eiras | Carlos F. Touriño González | Ana I. Rey Cao | Lara Piñeiro Pereira (Alumnado)


Comisión de Escolas UNESCO


Vicente Romo Pérez | Miguel Cuevas Alonso | Ana Acuña Trabazo | Aquilino Santiago Alonso Núñez | Jorge G. Soto Carballo | Ángeles Parrilla Latas | Francisca Fariña Rivera | Carlos Valcárcel Riveiro | Antón Fernández Álvarez | Adrián González Conde | Judit Touriño Carballo | Elías Álvarez Fernández