Facultade de Fisioterapia

Outras comisións

Comisión Ambiental


Equipo Decanal: Vicente Romo Pérez | Óscar Garcia García
Persoal Docente e Investigador: Mª Mercedes Álvarez Lires | Antonia Blanco Pesqueira | Uxío Pérez Rodríguez
Persoal de Administración e Servizos (PAS): Mª Olga Garrido Mata
Estudantes: Julia Parra Torres | Pedro de la Torre Riveiro | Zeltia Augusta Pino Rodríguez


Comisión de Xestión de Espazos


Equipo Decanal: Vicente Romo Pérez | Uxío Pérez Rodríguez
Persoal Docente e Investigador: Antonia Blanco Pesqueira | Ángeles Parrilla Latas | Mª Mercedes Álvarez Lires | José Mª Cancela Carral
Persoal de Administración e Servizos (PAS): Miguel Ángel García Eirín
Estudantes: Pedro de la Torre Riveiro | Zeltia Augusta Pino Rodríguez


Comisión de Ética


Presidente: Vicente Romo Pérez
Secretario: Carlos Luis Ayán Pérez
Vogais: Ángeles Parrilla Latas | Cristina Caruncho Michinel | Roberto Barcala Furelos


Prazos de entrega de solicitudes

  • Primeira Convocatoria: 22 de febreiro de 2019
  • Segunda Convocatoria: 29 de abril de 2019
  • Terceira Convocatoria: 17 de xuño de 2019
  • Cuarta Convocatoria: 27 de setembro de 2019


ActasComisión de Compensación


CCADF: José Luis García Soidán (Presidente) | Ezequiel Rey Eiras | Carlos F. Touriño González | Ana I. Rey Cao | Óscar Botana López (Alumnado)

EI: Mª Eulalia Agrelo Costas (Presidenta) | Cristina Varela Casal | Inés Lareo Martín | Marco Lucato | Tamara Alfaya Alonso (Alumnado)

EP: Mª Mercedes Álvarez Lires (Presidenta) | Uxío Pérez Rodríguez | Cristina Caruncho Michinel | Domingo Rodríguez Teijeiro | David Álvarez Caneda (Alumnado)


Comisión de Escolas UNESCO


Vicente Romo Pérez (Presidente) | Miguel Cuevas Alonso (Secretario) | Ana Acuña Trabazo | Aquilino Alonso Núñez | Jorge G. Soto Carballo | Mª Ángeles Parrilla Latas | Francisca Fariña Rivera | Vicente Romo Pérez | Carlos Varcálcel Riveiro | Ana Acuña Trabazo | Zeltia Augusta Pino Rodríguez | Pablo Saldaña Gayoso | Julia Parra Torres | Ana Lomba Fernández | Irene Santos Díaz | Rebeca Otero Pita | Mónica García Rodríguez