Facultade de Fisioterapia

Xunta de Facultade

Composición


Equipo Decanal

Decano Romo Pérez, Vicente
Vicedecana de Educación Infantil e Primaria Martínez Figueira, Mª Esther
Vicedecano de CC da Actividade Física e do Deporte Viaño Santasmarinas, Jorge
Vicedecano de Organización Académica Pérez Rodríguez, Uxío
Vicedecano de Calidade Rey Eiras, Ezequiel
Secretario da Facultade García García, Óscar

Persoal Docente e Investigador Permanente

Acuña Trabazo, Ana | Alonso Núñez, Aquilino Santiago | Álvarez Lires, María Mercedes | Ayán Pérez, Carlos | Barcala Furelos, Roberto | Blanco Pesqueira, Antonia | Cancela Carral, Jose María | Caruncho Michinel, Cristina | Cuevas Alonso, Miguel | Diz Gómez, Jose Carlos | Dosil Díaz, Joaquín | Fariña Rivera, Francisca | Fernández Villarino, Mª Ángeles | García Soidán, José Luis | González González, Salvador Guillermo | González Matías, Lucas Carmelo | Gutiérrez Sánchez, Águeda | Gutiérrez Santiago, Alfonso | Lago Peñas, Carlos | Lucato, Marco | Martínez Lemos, Rodolfo Iván | Martínez Patiño, María José | Novegil Souto, José Vicente | Parrilla Latas, María Ángeles | Pazo Labrador, Alberto José | Pazos Couto, José María | Pérez Rodríguez, Marta | Pino Juste, Margarita Rosa | Ramírez Farto, Emerson | Rey Cao, Ana Isabel | Rodríguez Teijeiro, Domingo | Rodríguez Vega, María Regina | Soto Carballo, Jorge Genaro | Touriño González, Carlos Francisco | Valcárcel Riveiro, Carlos | Vila Suárez, Elena

Persoal Docente e Investigador non Permanente a Tempo Completo

Agrelo Costas, María Eulalia | Alvariñas Villaverde, Mirian | Míguez Álvarez, Carla María | Padrón Cabo, Alexis | Redondo Gutiérrez, Laura | Varela Casal, Cristina

Persoal Docente e Investigador non Permanente a Tempo Parcial

Figueira Rodriguez, Alberto

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Blanco Piñeiro, Julio | García Eirín, Miguel Ángel | Garrido Mata, María Olga | Losada Parra, José Ramón | Moreira Recamán, María Isabel | Pena Corbacho, Francisco | Pita Carballo, José Luis

Estudantes de 1º e 2º ciclo

Alfaya Alonso, Tamara | Alsina Rey, Borja | Álvarez Caneda, David | Álvarez Méndez, Sara | Álvarez Táboas, Patricia | Botana López, Óscar | Collazo Álvarez, Paula | De La Torre Riveiro, Pedro | Domínguez Rufes, Sergio | Fernández Fernández, Pablo | García Pascual, Marcos | García Rodríguez, Mónica | Gutiérrez Santiago, Jesús Antonio | Lomba Fernández, Ana | Lorenzo Rial, María Asunción | Noya Padín, Isabel | Otero Pita, Rebeca | Parra Torres, Julia | Pereira Seijo, Iago | Pino Rodríguez, Zeltia Augusta | Saldaña Gayoso, Pablo | Santos Díaz, Irene | Souto Eiras, Xoel | Zelarayán Velasco, Matías Ezequiel

Estudantes de 3º ciclo

Lorenzo Rial, María Asunción


Actas


2016: 10/X

2015: 10/X

2014: 10/X


Acordos


2016: 10/X

2015: 10/X