Facultade de Fisioterapia

Xunta de Facultade

Composición


Equipo Decanal

Decano Vicente Romo Pérez
Vicedecana de Educación Infantil e Primaria Mª Esther Martínez Figueira
Vicedecano de CC da Actividade Física e do Deporte José Mª Pazos Couto
Vicedecano de Organización Académica Uxío Pérez Rodríguez
Vicedecano de Calidade Ezequiel Rey Eiras
Secretaria da Facultade Cristina Varela Casal

Persoal Docente e Investigador Permanente

Ana Acuña Trabazo | Aquilino Santiago Alonso Núñez | Mª Mercedes Álvarez Lires | Carlos Ayán Pérez | Roberto Barcala Furelos | Antonia Blanco Pesqueira | José Mª Cancela Carral | Cristina Caruncho Michinel | Miguel Cuevas Alonso | José Carlos Diz Gómez | Joaquín Dosil Díaz | Francisca Fariña Rivera | Antón Fernández Álvarez | Mª Ángeles Fernández Villarino | Oscar García García | José Luís García Soidán | José Mª Gil Villanueva | Salvador González González | Lucas Carmelo González Matías | Santiago Guevara Junquera | Águeda Gutiérrez Sánchez | Alfonso Gutiérrez Santiago | Carlos Lago Peñas | Marco Lucato | Antonio Delfín Maceira Gago | Mª José Martínez Patiño | José Martín Montero Santalla | Ángeles Parrilla Latas | Alberto José Pazo Labrador | Margarita Pino Juste | Ana Isabel Rey Cao | Mª Luisa Rodicio García | Domingo Rodríguez Teijeiro | Mª Regina Rodríguez Vega | Jorge G. Soto Carballo | Carlos F. Touriño González | Carlos Valcárcel Riveiro

Persoal Docente e Investigador non Permanente a Tempo Completo

Maite Abilleira González | Myriam Alvariñas Villaverde | Alexis Padrón Cabo | Jorge Viaño Santasmarinas

Persoal Docente e Investigador non Permanente a Tempo Parcial

Francisco Javier Álvarez Lires

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Julio Blanco Piñeiro | Patricia Cancela Hermida | Ana Mª Carballo Fernández | Mª Olga Garrido Mata | Mª Isabel Moreira Recamán | Francisco Pena Corbacho | José Luís Pita Carballo

Estudantes de 1º e 2º ciclo

Elías Álvarez Fernández | Tamara Amorín de Abreu | Ana Pilar Antón Ogando | Brais Boente Antela | Pablo Fernández Fernández | Patricia Fernández Fernández | Cintia Fernández López | Marcos García Pascual | Sara González Baamonde | Adrián González Conde | Atenea González Sendón | Nahila Iglesias Castrillo | Rommel Orlando Macías Plua | Lucas Nicolás Martín Alonso | Sergio Pérez Celada | Lara Piñeiro Pereira | María Amelia Rojo Telmo | Cristina María Silva José | Judit Touriño Carballo

Estudantes de 3º ciclo

María Asunción Lorenzo Rial | Javier José Prieto Troncoso


Actas


2016: 10/X

2015: 10/X

2014: 10/X


Acordos


2016: 10/X

2015: 10/X