Facultade de Fisioterapia

Xunta de Titulación - Grao CCAFD

Composición


Equipo Decanal

Decano Vicente Romo Pérez
Vicedecana de Educación Infantil e Primaria Mª Esther Martínez Figueira
Vicedecano de CC da Actividade Física e do Deporte José Mª Pazos Couto
Vicedecano de Organización Académica Uxío Pérez Rodríguez
Vicedecano de Calidade Ezequiel Rey Eiras
Secretaria da Facultade Cristina Varela Casal

Persoal Docente e Investigador Permanente

Carlos Ayán Pérez | José Mª Cancela Carral | José Carlos Diz Gómez | Francisca Fariña Rivera | Mª Ángeles Fernández Villarino | Oscar García García | José Luís García Soidán | Lucas Carmelo González Matías | Águeda Gutiérrez Sánchez | Alfonso Gutiérrez Santiago | Carlos Lago Peñas | Mª José Martínez Patiño | Ana Isabel Rey Cao | Carlos F. Touriño González

Persoal Docente e Investigador non Permanente a Tempo Completo

Jorge Viaño Santasmarinas

Persoal Docente e Investigador non Permanente a Tempo Parcial

Rebeca Freire Maceiras

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Ana Mª Carballo Fernández | Mª Isabel Moreira Recamán | José Luís Pita Carballo

Estudantes de 1º e 2º ciclo

Marcos García Pascual | Lucas Nicolás Martín Alonso | Sergio Pérez Celada | Lara Piñeiro Pereira | María Amelia Rojo Telmo | Cristina María Silva José

Estudantes de 3º ciclo

Javier José Prieto Troncoso