Facultade de Fisioterapia

Xunta de Titulación - Grao CCAFD

Composición


Equipo Decanal

Decano Romo Pérez, Vicente
Vicedecana de Educación Infantil e Primaria Martínez Figueira, Mª Esther
Vicedecano de CC da Actividade Física e do Deporte Viaño Santasmarinas, Jorge
Vicedecano de Organización Académica Pérez Rodríguez, Uxío
Vicedecano de Calidade Rey Eiras, Ezequiel
Secretario da Facultade García García, Óscar

Persoal Docente e Investigador Permanente

Cancela Carral, Jose María | Diz Gómez, Jose Carlos | Dosil Díaz, Joaquín | Fariña Rivera, Francisca | Fernández Villarino, Mª Ángeles | García Soidán, José Luis | González Matías, Lucas Carmelo | Gutiérrez Sánchez, Águeda | Gutiérrez Santiago, Alfonso | Lago Peñas, Carlos | Martínez Lemos, Rodolfo Iván | Martínez Patiño, María José | Novegil Souto, José Vicente | Ramírez Farto, Emerson | Rey Cao, Ana Isabel | Touriño González, Carlos Francisco | Vila Suárez, Elena

Persoal Docente e Investigador non Permanente a Tempo Completo

Padrón Cabo, Alexis | Redondo Gutiérrez, Laura | Varela Casal, Cristina

Persoal Docente e Investigador non Permanente a Tempo Parcial

Figueira Rodriguez, Alberto | Novo Carballal, Antonio

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Moreira Recamán, María Isabel | Pena Corbacho, Francisco | Pita Carballo, José Luis

Estudantes

Alsina Rey, Borja | Álvarez Méndez, Sara | Botana López, Óscar | Domínguez Rufes, Sergio | García Pascual, Marcos | García Rodríguez, Mónica | Gutiérrez Santiago, Jesús Antonio | Noya Padín, Isabel | Pereira Seijo, Iago | Santos Díaz, Irene | Souto Eiras, Xoel | Zelarayán Velasco, Matías Ezequiel