Facultade de Fisioterapia

Xunta de Titulación - Grao EI

Composición


Equipo Decanal

Decano Vicente Romo Pérez
Vicedecana de Educación Infantil e Primaria Mª Esther Martínez Figueira
Vicedecano de CC da Actividade Física e do Deporte José Mª Pazos Couto
Vicedecano de Organización Académica Uxío Pérez Rodríguez
Vicedecano de Calidade Ezequiel Rey Eiras
Secretaria da Facultade Cristina Varela Casal

Persoal Docente e Investigador Permanente

Mª Mercedes Álvarez Lires | Roberto Barcala Furelos | Miguel Cuevas Alonso | Joaquín Dosil Díaz | Antón Fernández Álvarez | Santiago Guevara Junquera | Marco Lucato | Ángeles Parrilla Latas | Mª Luisa Rodicio García | Mª Regina Rodríguez Vega | Jorge G. Soto Carballo | Carlos Valcárcel Riveiro

Persoal Docente e Investigador non Permanente a Tempo Completo

Myriam Alvariñas Villaverde

Persoal Docente e Investigador non Permanente a Tempo Parcial

Roberto Silva Piñeiro

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Patricia Cancela Hermida | Francisco Pena Corbacho

Estudantes de 1º e 2º ciclo

Elías Álvarez Fernández | Tamara Amorín de Abreu | Cintia Fernández López