Facultade de Fisioterapia

Xunta de Titulación - Grao EI

Composición


Equipo Decanal

Decano Romo Pérez, Vicente
Vicedecana de Educación Infantil e Primaria Martínez Figueira, Mª Esther
Vicedecano de CC da Actividade Física e do Deporte Viaño Santasmarinas, Jorge
Vicedecano de Organización Académica Pérez Rodríguez, Uxío
Vicedecano de Calidade Rey Eiras, Ezequiel
Secretario da Facultade García García, Óscar

Persoal Docente e Investigador Permanente

Álvarez Lires, María Mercedes | Ayán Pérez, Carlos | Barcala Furelos, Roberto | Cuevas Alonso, Miguel | Lucato, Marco | Parrilla Latas, María Ángeles | Pazos Couto, José María | Rodríguez Vega, María Regina | Valcárcel Riveiro, Carlos

Persoal Docente e Investigador non Permanente a Tempo Completo

Agrelo Costas, María Eulalia

Persoal Docente e Investigador non Permanente a Tempo Parcial

Ezquieta Llamas, Iciar

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

García Eirín, Miguel Ángel | Garrido Mata, María Olga

Estudantes de 1º e 2º ciclo

Alfaya Alonso, Tamara | Collazo Álvarez, Paula | Lomba Fernández, Ana | Lorenzo Rial, María Asunción | Pino Rodríguez, Zeltia Augusta