Facultade de Fisioterapia

Xunta de Titulación - Grao EP

Composición


Equipo Decanal

Decano Vicente Romo Pérez
Vicedecana de Educación Infantil e Primaria Mª Esther Martínez Figueira
Vicedecano de CC da Actividade Física e do Deporte José Mª Pazos Couto
Vicedecano de Organización Académica Uxío Pérez Rodríguez
Vicedecano de Calidade Ezequiel Rey Eiras
Secretaria da Facultade Cristina Varela Casal

Coordinadora da titulación Aprobado en XF do 12/07/2016

Mª Mercedes Álvarez Lires

Persoal Docente e Investigador Permanente

Ana Acuña Trabazo | Aquilino Santiago Alonso Núñez | Antonia Blanco Pesqueira | Cristina Caruncho Michinel | José Mª Gil Villanueva | Salvador González González | Antonio Delfín Maceira Gago | José Martín Montero Santalla | Alberto José Pazo Labrador | Margarita Pino Juste | Domingo Rodríguez Teijeiro

Persoal Docente e Investigador non Permanente a Tempo Completo

Mª Esther Martínez Figueira

Persoal Docente e Investigador non Permanente a Tempo Parcial

Mª Begoña Paz García

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Julio Blanco Piñeiro | Mª Olga Garrido Mata

Estudantes 1º e 2º ciclo

Ana Pilar Antón Ogando | Patricia Fernández Fernández | Sara González Baamonde | Judit Touriño Carballo

Estudantes 3º ciclo

María Asunción Lorenzo Rial