Facultade de Fisioterapia

Xunta de Titulación - Grao EP

Composición


Equipo Decanal

Decano Romo Pérez, Vicente
Vicedecana de Educación Infantil e Primaria Martínez Figueira, Mª Esther
Vicedecano de CC da Actividade Física e do Deporte Viaño Santasmarinas, Jorge
Vicedecano de Organización Académica Pérez Rodríguez, Uxío
Vicedecano de Calidade Rey Eiras, Ezequiel
Secretario da Facultade García García, Óscar

Coordinadora da titulación Aprobado en XF do 12/07/2016

Mª Mercedes Álvarez Lires

Persoal Docente e Investigador Permanente

Acuña Trabazo, Ana | Alonso Núñez, Aquilino Santiago | Blanco Pesqueira, Antonia | Caruncho Michinel, Cristina | González González, Salvador Guillermo | Pazo Labrador, Alberto José | Pérez Rodríguez, Marta | Pino Juste, Margarita Rosa | Rodríguez Teijeiro, Domingo | Soto Carballo, Jorge Genaro

Persoal Docente e Investigador non Permanente a Tempo Completo

Alvariñas Villaverde, Mirian

Persoal Docente e Investigador non Permanente a Tempo Parcial

Álvarez Lires, Francisco Javier

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Blanco Piñeiro, Julio | Losada Parra, José Ramón

Estudantes 1º e 2º ciclo

Álvarez Caneda, David | Álvarez Táboas, Patricia | De La Torre Riveiro, Pedro | Fernández Fernández, Pablo | Parra Torres, Julia