Facultade de Fisioterapia

Persoal de Administración e Servizos

Persoal de Administración e Servizos da Facultade


Asuntos Xerais
Nome Horario Teléfono Email
Francisco Pena Corbacho 08:00 - 22:00 986 801 700
Julio Blanco Piñeiro
Olga Garrido Mato
Dolores Castro Bouzas
Xefatura de Administración
Nome Horario Teléfono Email
María Purificación Sánchez Arias 09:00 - 14:00 986 801 704
Negociado de Alumnado
Nome Horario Teléfono Email
Martín Fernández Fernández 09:00 - 14:00 986 801 910
Paula Monteagudo Diz 986 801 702
Secretaría do Decanato
Nome Horario Teléfono Email
José Ramón Losada Parra 09:00 - 14:00 986 801 713
Asuntos Económicos
Nome Horario Teléfono Email
Ana María Castro Vaamonde 09:00 - 14:00 986 801 911
Instalacións Deportivas
Nome Cargo Teléfono Email
Luis Pita Carballo Auxiliar de instalacións deportivas 986 802 090

Persoal de Administración e Servizos no Campus


PAS no Campus de Pontevedra con responsabilidades na Facultade

Administración do Campus
Nome Cargo Teléfono Email
José González Groba Administrador do Campus 986 801 951