Facultade de Fisioterapia

Persoal de Administración e Servizos

Persoal de Administración e Servizos da Facultade


Secretaría do Decanato
NomeHorarioTeléfonoEmail
José Ramón Losada Parra 09:00 - 14:00 986 801 713
Asuntos Xerais
NomeHorarioTeléfonoEmail
Francisco Pena Corbacho 08:00 - 22:00 986 801 700
Julio Blanco Piñeiro
Olga Garrido Mato
Miguel Ángel García Eirín
Xefatura de Administración
NomeHorarioTeléfonoEmail
María Purificación Sánchez Arias 09:00 - 14:00 986 801 704
Negociado de Alumnado
NomeHorarioTeléfonoEmail
Martín Fernández Fernández 09:00 - 14:00 986 801 910
Paula Monteagudo Diz 986 801 702
Instalacións Deportivas
NomeCargoTeléfonoEmail
Luis Pita Carballo Auxiliar de instalacións deportivas 986 802 073

Persoal de Administración e Servizos no Campus


PAS no Campus de Pontevedra con responsabilidades na Facultade

Administración do Campus
NomeCargoTeléfonoEmail
José González Groba Administrador do Campus 986 801 951
Área Económica
NomeCargoTeléfonoEmail
María Asunción García Carro Xefa de Área 986 801 809
Ana María Castro Vaamonde Xefa de Negociado 986 801 911
Susana Quintela Gallego 986 802 025