Facultade de Fisioterapia

Revista de Investigación en Educación

Revista de Investigación en Educación


A Revista de Investigación en Educación é unha revista científica editada pola Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte da Universidade de Vigo adicada á investigación sobre a ensinanza e a aprendizaxe nos diferentes niveis educativos. Pode accederse ao seu contido de maneira gratuita.

A periodicidade é semestral, publicándose o 30 de abril e o 31 de outubro de cada ano.

Nas diferentes seccións da súa páxina web facilita información sobre o equipo responsable da revista e sobre a normativa de publicación, e está tamén dispoñible o texto completo dos derradeiros números. É posible asi mesmo rexistrarse como lector/a para recibir notificacións cando se editen novos exemplares.


Web da Revista de Investigación en Educación

REINED