Facultade de Fisioterapia

Programa de Mobilidade SICUE para o curso 2018-2019

Resolución reitoral de 7 de febreiro de 2018 pola que se fai pública a convocatoria do programa SICUE de mobilidade estudantil para o curso 2018-2019.


PRAZO DE SOLICITUDE

Do 13 de febreiro ao 13 de marzo de 2018, ambos incluidos.

SOLICITUDES

A través da Secretaría Virtual (No menú da esquerda escoller “Solicitude Sicue”)

https://secretaria.uvigo.gal/


Máis información no apartado de mobilidade nacional

Prazo de modificación de matrícula do segundo cuadrimestre: do 3 ao 6 de febreiro

O prazo de modificación de matrícula do segundo cuadrimestre será do 3 ao 6 de febreiro de 2018.


Máis información sobre a modificación de matrícula

Charla Informativa sobre os Programas de Mobilidade 2018-2019

O vindeiro venres 19 de xaneiro de 2018 celebrarase unha charla informativa sobre os Programas de Mobilidade (ERASMUS, Bolsas Propias, Bolsas Santander).Hora: 12.00 h

Lugar: Salón de actos da Facultade de Fisioterapia


Poñente:

Persoal da Oficina de Relacións Internacionais da Universidade de Vigo

Preinscrición materias optativas EI/EP do 22 ao 26 de xaneiro na secretaría

O alumnado que desexe matricularse de materias optativas con prazas vacantes no mes de xaneiro deberá realizar unha preinscrición entre os días 22 e 26 de xaneiro de 2018. Dita preinscrición consistirá en cumprimentar un formulario electrónico que se poderá atopar na Secretaría Virtual.

O procedemento de asignación ao alumnado das materias optativas vacantes realizarase do 29 de xaneiro ao 2 de febreiro de 2018. O procedemento de asignación rexerase polos criterios reflectidos no punto 2 deste procedemento.

O alumnado que sexa admitido no mes de xaneiro, como consecuencia do proceso de asignación de prazas vacantes, disporá unicamente do prazo establecido para modificacións de matrícula de materias do 2º cuadrimestre (3 ao 6 de febreiro de 2018) para matricularse de dita/s materia/s. No caso de quedar prazas vacantes o centro poderá valorar outras solicitudes recibidas. Non poderá matricularse en ningunha outra data de modificación de matrícula.


Procedemento de matrícula en materias optativas EI/EP 2017-2018

Convocatoria de bolsas Erasmus estudos 2018-2019

Publícase a Resolución reitoral do 29 de decembro de 2017, pola que se Convocan as bolsas Erasmus+ Estudos para o curso 2018-2019.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 25 de xaneiro de 2018.

 

Máis información no apartado de Mobilidade internacional