Facultade de Fisioterapia

Programa de Mobilidade SICUE para o curso 2018-2019

Resolución reitoral de 7 de febreiro de 2018 pola que se fai pública a convocatoria do programa SICUE de mobilidade estudantil para o curso 2018-2019.


PRAZO DE SOLICITUDE

Do 13 de febreiro ao 13 de marzo de 2018, ambos incluidos.

SOLICITUDES

A través da Secretaría Virtual (No menú da esquerda escoller “Solicitude Sicue”)

https://secretaria.uvigo.gal/


Máis información no apartado de mobilidade nacional