Facultade de Fisioterapia

Eleccións á Xunta de Centro e ás Xuntas de Titulación

Conforme á Lei Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de decembro, aos Estatutos da Universidade de Vigo, á Normativa de elección de membros das Xuntas de Centro e demais normativa vixente, procédese a convocar eleccións de representantes de Xunta de Centro e das Xuntas de Titulación.


Consulta toda a información no apartado das eleccións á Xunta de Centro