Facultade de Fisioterapia

Modificación das datas de exame de Fin de Carreira e do Calendario Académico

Debido ao peche do centro do día 8 de setembro, con motivo da inauguración do curso académico 2017-2018, procedemos a modificar as datas de exame da convocatoria de Fin de Carreira e o Calendario Académico para o vindeiro curso.