Composición

Membros do Equipo Decanal

 • Martínez Figueira, Mª Esther
 • Valcárcel Riveiro, Carlos

Persoal Docente e Investigador

 • Varela Casal, Cristina

Estudantado

 • Collazo Álvarez, Paula
 • Domínguez Rufes, Sergio
 • Parra Torres, Julia
 • Pereira Seijo, Iago

Persoal de Administración e Servizos

 • Blanco Piñeiro, Julio

 

Funcións

 • Proposición e programación de actividades culturais de carácter xeral e recreativas.
 • Coordinación da oferta de actividades culturais da facultade.
 • Xestión do orzamento do centro asignado a actividades culturais, se o houbera, e solicitude en nome da facultade de axudas para a realización das súas actividades así como a xestión das mesmas.