Composición

Membros do Equipo Decanal

  • García García, Óscar
  • Pérez Rodríguez, Uxío

Persoal Docente e Investigador

  • Rey Cao, Ana Isabel
  • Blanco Pesqueira, Antonia
  • Gutiérrez Sánchez, Águeda

Estudantado

  • Guerrero Silva, Tatiana
  • Suárez Piñeiro, Ángel

Persoal de Administración e Servizos

  • Pena Corbacho, Francisco