Composición

Membros do Equipo Decanal

  • Pérez Rodríguez, Uxío
  • Romo Pérez, Vicente

Persoal Docente e Investigador

  • Álvarez Lires, María Mercedes
  • Blanco Pesqueira, Antonia
  • Gutiérrez Sánchez, Águeda

Estudantado

  • Noya Padín, Isabel
  • Pereira Seijo, Iago

Persoal de Administración e Servizos

  • Pena Corbacho, Francisco