Conforme á Lei orgánica de universidades 6/2001, de 21 de decembro, á Lei orgánica 4/2007, de 12 de abril que modifica á anterior, aos Estatutos da Universidade de Vigo, ao Regulamento electoral xeral da Universidade de Vigo e demais normativas vixentes, procédese a convocar eleccións a decano/a da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte conforme ao calendario Anexo.

 

Calendario electoral

Proceso Data
Sorteo e constitución da Xunta Electoral 17 de marzo 2021
Acta do sorteo da Xunta Electoral
Acta de constitución da Xunta Electoral
Exposición dos censos provisionais Do 18 ao 22 de marzo 2021
Censos provisorios
Reclamacións aos censos provisionais Do 23 ao 25 de mazo 2021
Exposición dos censos definitivos 26 de marzo 2021
Censos definitivos
Presentación de candidaturas Do 5 ao 8 de abril 2021
Proclamación provisoria de candidaturas 9 de abril 2021
Proclamación provisoria de candidaturas
Presentación de reclamacións ás candidaturas provisionais Do 9 ao 15 de abril 2021
Proclamación definitiva de candidaturas 16 de abril de 2021
Proclamación definitiva de candidaturas
Votacións I 21 de abril 2021
Acta de votación de candidatos
Votacións II (Se fose necesario) 21 de abril 2021