Comisión Ambiental

Equipo Decanal

 • Vicente Romo Pérez
 • Óscar Garcia García

Persoal Docente e Investigador

 • Mª Mercedes Álvarez Lires
 • Antonia Blanco Pesqueira
 • Uxío Pérez Rodríguez

Persoal de Administración e Servizos

 • Mª Olga Garrido Mata

Estudantes

 • Julia Parra Torres
 • Pedro de la Torre Riveiro
 • Zeltia Augusta Pino Rodríguez

C. de Xestión de Espazos

Equipo Decanal

 • Vicente Romo Pérez
 • Uxío Pérez Rodríguez

Persoal Docente e Investigador

 • Antonia Blanco Pesqueira
 • Ángeles Parrilla Latas
 • Mª Mercedes Álvarez Lires
 • José Mª Cancela Carral

Persoal de Administración e Servizos

 • Miguel Ángel García Eirín

Estudantes

 • Pedro de la Torre Riveiro
 • Zeltia Augusta Pino Rodríguez

 

Comisión de Ética

Presidente: Vicente Romo Pérez
Secretario: Carlos Luis Ayán Pérez
Vogais: Ángeles Parrilla Latas | Cristina Caruncho Michinel | Roberto Barcala Furelos

 

Comisión de Compensación

Grao en CCADF: José Luis García Soidán (Presidente) | Ezequiel Rey Eiras | Carlos F. Touriño González | Ana I. Rey Cao | Óscar Botana López (Alumnado)
Grao en EI: Mª Eulalia Agrelo Costas (Presidenta) | Cristina Varela Casal | Inés Lareo Martín | Marco Lucato | Tamara Alfaya Alonso (Alumnado)
Grao en EP: Mª Mercedes Álvarez Lires (Presidenta) | Uxío Pérez Rodríguez | Cristina Caruncho Michinel | Domingo Rodríguez Teijeiro | David Álvarez Caneda (Alumnado)

 

Comisión de Escolas UNESCO

Vicente Romo Pérez (Presidente) | Miguel Cuevas Alonso (Secretario) | Ana Acuña Trabazo | Aquilino Alonso Núñez | Jorge G. Soto Carballo | Mª Ángeles Parrilla Latas | Francisca Fariña Rivera | Vicente Romo Pérez | Carlos Varcálcel Riveiro | Ana Acuña Trabazo | Zeltia Augusta Pino Rodríguez | Pablo Saldaña Gayoso | Julia Parra Torres | Ana Lomba Fernández | Irene Santos Díaz | Rebeca Otero Pita | Mónica García Rodríguez