Gutierrez Sánchez

Senior Lecturer

Area of Physical Education and Sports
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 207

A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 744
agyra@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

P02M156V01101 | O Proceso de Investigación nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte

2nd term

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01404 | (Coordinator)

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Educación, Actividade Física e Saúde (GIES)

Research topics

  • Investigación en deportes ximnásticos
  • Deseño e avaliación de programas saudables para o fomento da calidade de vida