Otero Rodríguez

Lecturer

Area of Developmental and Educational Psychology
Department of Evolutionary Psychology and Communication

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 216

A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 802 058
aroa.otero.rodriguez@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

2nd term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01205 | Psicoloxía: Psicoloxía da educación: Procesos de aprendizaxe infantil

Grao en Educación Primaria

P02G120V01204 | Psicoloxía: Prevención e tratamento das dificultades de aprendizaxe e os trastornos do desenvolvemento

Máster Universitario en Necesidades Específicas de Apoio Educativo

P02M081V02211 | Altas capacidades: Desenvolvemento do talento na aula

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Research topics

  • Altas capacidades
  • Procesos cognitivos