Arias Correa

Associate Lecturer

Area of Didactics of Experimental Sciences
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 121
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 790
azucena@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Primaria

P02G120V01502 | Didáctica das ciencias experimentais II (coordinator)

Máster Universitario en Didácticas Específicas

P02M178V01103 | Deseño de proxectos interdisciplinares

2nd term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01901 | Coñecemento do medio natural (coordinator)

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research group

Colaboración e Innovación para a Equidade Educativa e Social

Research topics

  • Avaliación
  • Xénero
  • Aprendizaxe cooperativa