Abalo Paulos

Lecturer

Area of Didactics and School Organisation
Department of Didactics, Educational Organization and Research Methods

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Floor baixa, Despacho 18

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 166
jesicamaria.abalo@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Primaria

P02G120V01101 | Educación: Fundamentos didácticos e organizativos do ensino

2nd term

Grao en Educación Primaria

P02G120V01202 | Educación: Novas tecnoloxías aplicadas á educación primaria