Agrelo Costas

Lecturer

Area of Didactics of Language and Literature
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 125
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 794
magrelo@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Primaria

P02G120V01910 | Literatura infantil e xuvenil (coordinator)

Máster Universitario en Didácticas Específicas

P02M178V01102 | Análise de experiencias interdisciplinares

2nd term

Máster Universitario en Didácticas Específicas

P02M178V01214 | Investigación e innovación en didáctica das línguas iniciais e as súas literaturas

Grao en Educación Infantil

P02G110V01404 | Didáctica da lingua e a literatura infantil

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.