García García

Senior Lecturer

Area of Physical Education and Sports
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports
Despacho 203
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 782
oscargarcia@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01502 | (coordinator)

2nd term

Máster Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

P02M156V01201 | Exercicio e Condición Física no Eido do Rendemento e a Saúde
P02M156V01204 | Análise do Rendemento no Deporte

 

Research

Research group

HealthyFit

Research topics

  • Análise da carga de adestramento e a competición e o seu efecto no rendemento deportivo
  • Proxectos de lecer e deporte