Exposición pública do Programa de Desenvolvemento Estratéxico do centro

Con data de hoxe permanece en exposición pública durante un período de 15 días o borrador do Programa de Desenvolvemento Estratéxico do centro.

Programa de desenvolvemento estratéxico (borrador)