Probas de aptitude física 2023

Publicouse a convocatoria das probas de aptitude física para acceder ao Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte.

Máis información