Suspension das probas de acceso ao Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Debido á situación excepcional creada pola pandemia da COVID-19 se deixa sen efecto, aos efectos de acceso e admisión para o curso 2021/22 no grao de Ciencias da Actividad Física e do Deporte a Resolución Reitoral pola que se establece o procedemento para a realización de probas de aptitude para o acceso a esta titulación.

Pódese atopar máis información na sección Probas da Aptitude Física