Votación eleccións á Xunta de Centro e de Titulacións (30/11/2020)

A Xunta Electoral da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, reunida o día 18 de novembro de 2020, adoptou por unanimidade proclamar definitivamente as candidaturas.

A votación terá lugar no Seminario 1 da facultade o 30 de novembro.

Toda a información pódese atopar no apartado de eleccións.