Xornadas de Acollida para novo estudantado

Xa está disponible toda a información das Xornadas de Acollida dos diferentes graos.

Toda a información no apartado Xornadas de acollida