Curso académico 2021/2022

Exames das titulacións de grao


 

Procedemento de avaliación por compensación

Enténdese como avaliación por compensación o mecanismo polo que se avalía no seu conxunto a traxectoria académica e o labor realizado polo estudantado ao final dos seus estudos para determinar se acadou os coñecementos e competencias suficientes para obter a titulación académica á que opta, compensando materias que non teña superadas ou os créditos sen cursar.

Instrución para a avaliación por compensación de estudantes de grao
Comisións de compensación

 

Curso académico 2020/2021

Exames das titulacións de grao

Organización dos exames no pavillón

 

Tribunais extraordinarios

  • Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
  • Grao en Educación Infantil
  • Grao en Educación Primaria

 

Procedemento de avaliación por compensación

Enténdese como avaliación por compensación o mecanismo polo que se avalía no seu conxunto a traxectoria académica e o labor realizado polo estudantado ao final dos seus estudos para determinar se acadou os coñecementos e competencias suficientes para obter a titulación académica á que opta, compensando materias que non teña superadas ou os créditos sen cursar.

Instrución para a avaliación por compensación de estudantes de grao
Comisións de compensación

 

Cursos anteriores

Exames da convocatoria Fin de Carreira
2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014

Exames da convocatoria do 1º cuadrimestre
2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014

Exames da convocatoria do 2º cuadrimestre
2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014

Exames da convocatoria de xuño-xullo
2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014