Curso académico 2023/2024

Grupos por titulación

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Grao en Educación Infantil

Grao en Educación Primaria

 

Solicitude de cambio de grupo

Os cambios de grupo poden ser solicitados polas seguintes causas:

  • Incompatibilidade laboral acreditada (con copia de contrato e horario de traballo selado pola entidade contratante)
  • Cargas familiares debidamente xustificadas
  • Deportistas de Alto Nivel que acrediten esta condición
  • Superposición de horarios (só no caso dos cursos ponte)
  • Permutas de grupos entre o estudantado

 

1º cuadrimestre – Listaxe provisoria de cambios de grupo denegados
1º cuadrimestre – Listaxe definitiva de cambios de grupo denegados

2º cuadrimestre – Listaxe provisoria de cambios de grupo denegados
2º cuadrimestre – Listaxe definitiva de cambios de grupo denegados

 

Documentación