Besson

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de Filoloxía Francesa
Departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá

Información de contacto

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Despacho 127
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra
audrey.besson.fuvi@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Infantil

P02G110V01508 | Aprendizaxe da lingua estranxeira: Francés

Grao en Educación Primaria

P02G120V01505 | Lingua francesa e a súa didáctica

2º cuadrimestre

 

Titorías

1º cuadrimestre

Titorías non presenciais horario fixo
O docente ten unha oferta de titorías non presenciais en horario fixo coa seguinte programación:
– Martes: de 9:30 a 13:30, na Sala 263 do Campus Remoto.