Míguez Álvarez

Profesor/a axudante doutor/a

Área de Didáctica da Lingua e a Literatura
Departamento de Didácticas Especiais

Información de contacto

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Despacho 129
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 729
camiguez@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Primaria

P02G120V01303 | Lingua española

2º cuadrimestre