Touriño González

Profesor/a contratado/a doutor/a

Área de Educación Física e Deportiva
Departamento de Didácticas Especiais

Información de contacto

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Despacho 202
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 797
tourinog@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01304 | Fundamentos dos deportes individuais (coordinador/a)

2º cuadrimestre

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01403 | Fundamentos dos deportes colectivos II (coordinador/a)

 

Titorías

 

2º cuadrimestre

Titorías non presenciais horario fixo
O docente ten unha oferta de titorías non presenciais en horario fixo coa seguinte programación:
– Mércores: de 9:00 a 15:00, na Sala 2573 do Campus Remoto.

Investigación

Grupo de investigación

Didáctica especial 6: actividade física, expresión e creatividade

Liñas de investigación

  • Deportes acuáticos