Valcárcel Riveiro

Profesor/a contratado/a doutor/a

Área de Filoloxía Francesa
Departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá

Información de contacto

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Despacho 127
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 732
carlos.valcarcel@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Infantil

P02G110V01508 | Aprendizaxe da lingua estranxeira: Francés (coordinador/a)

Grao en Educación Primaria

P02G120V01505 | Lingua francesa e a súa didáctica (coordinador/a)

Máster Universitario en Didácticas Específicas

P02M178V01104 | Aprendizaxe integrada de contidos en linguas estranxeiras (AICLE)

2º cuadrimestre

Grao en Educación Infantil

P02G110V01405 | Idioma estranxeiro I: Francés (coordinador/a)

Máster Universitario en Didácticas Específicas

P02M178V01213 | Investigación e innovación en didáctica da língua e a literatura estranxeira (inglés/francés)

 

Investigación

Grupo de investigación

Lingua e Texto

Liñas de investigación

  • Didáctica das segundas linguas (francés)
  • Lexicografía e léxico de especialidade
  • Política lingüística e adquisición de segundas linguas