Valcárcel Riveiro

Profesor/a contratado/a doutor/a

Área de Filoloxía Francesa
Departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá

Información de contacto

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Despacho 127
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 732
carlos.valcarcel@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Infantil

P02G110V01508 | Aprendizaxe da lingua estranxeira: Francés (coordinador/a)

Grao en Educación Primaria

P02G120V01505 | Lingua francesa e a súa didáctica (coordinador/a)

Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

P02M178V01104 | Aprendizaxe integrada de contidos en linguas estranxeiras (AICLE)

2º cuadrimestre

Grao en Educación Infantil

P02G110V01405 | Idioma estranxeiro I: Francés (coordinador/a)

Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

P02M178V01213 | Investigación e innovación en didáctica da língua e a literatura estranxeira (inglés/francés)

Titorías

1º cuadrimestre

Titorías presenciais
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:
– Luns: de 11:00 a 14:00, Despacho 127 / Campus remoto, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
– Martes: de 11:00 a 14:00, Despacho 127 / Campus remoto, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

 

2º cuadrimestre

Titorías presenciais
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:
– Luns: de 11:00 a 12:00, Despacho 127 / Campus remoto, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
– Luns: de 13:00 a 14:00, Despacho 127 / Campus remoto, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
– Martes: de 12:00 a 14:00, Despacho 127 / Campus remoto, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
– Mércores: de 10:30 a 12:30, Despacho 127 / Campus remoto, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

Investigación

Grupo de investigación

Lingua e Texto

Liñas de investigación

  • Didáctica das segundas linguas (francés)
  • Lexicografía e léxico de especialidade
  • Política lingüística e adquisición de segundas linguas