Gutiérrez Rodríguez

Profesor/a axudante doutor/a

Área de Didáctica da Matemática
Departamento de Matemáticas

Información de contacto

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Despacho 120
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 802 054
ixchel.dzohara.gutierrez.rodriguez@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Primaria

P02G120V01304 | Matemáticas e a súa didáctica I

2º cuadrimestre

Grao en Educación Primaria

P02G120V01405 | Matemáticas e a súa didáctica II

Grao en Educación Infantil

P02G110V01602 | Matemáticas para mestres: Educación infantil