Diz Gómez

Profesor/a titular de universidade

Área de Anatomía e Embrioloxía Humana
Departamento de Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Información de contacto

Facultade de Fisioterapia
Despacho 3
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 759
jcdiz@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

P02G050V01101 | Anatomía humana: Anatomía humana para o movemento (coordinador/a)

2º cuadrimestre