Lorenzo Rial

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de Didáctica das Ciencias Experimentais
Departamento de Didácticas Especiais

Información de contacto

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Despacho 118
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 709
marialorenzo@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Infantil

P02G110V01301 | Educación: Educación para a saúde e a súa didáctica

Máster Universitario en Didácticas Específicas

P02M178V01102 | Análise de experiencias interdisciplinares
P02M178V01106 | Aplicación das TIC na innovación educativa

2º cuadrimestre

Grao en Educación Primaria

P02G120V01402 | Didáctica das ciencias experimentais I

Máster Universitario en Didácticas Específicas

P02M178V01203 | Investigación e innovación en Didáctica das Ciencias Experimentais

 

Titorías

 

2º cuadrimestre

Titorías non presenciais horario fixo
O docente ten unha oferta de titorías non presenciais en horario fixo coa seguinte programación:
– Martes: de 10:00 a 14:00, na Sala 1456 do Campus Remoto.