Rodríguez Vega

Profesor/a contratado/a doutor/a

Área de Lingua Española
Departamento de Lingua Española

Información de contacto

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Despacho 231
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 707
xinavega@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Infantil

P02G110V01101 | Comunicación: Lingua española
P02G110V01507 | Lingua e literatura: Español

2º cuadrimestre

Grao en Educación Primaria

P02G120V01603 | Lingua e literatura: Español (coordinador/a)

Investigación

Grupo de investigación

HisLing_Lingúística Hispánica

Liñas de investigación

  • Lexicografía
  • Autotradución e escritura bilingüe galego-español