Pérez Rodríguez

Profesor/a titular de universidade

Área de Álxebra
Departamento de Matemáticas

Información de contacto

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Despacho 123
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 711
martapr@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Primaria

P02G120V01304 | Matemáticas e a súa didáctica I (coordinador/a)
P02G120V01911 | Recursos para o ensino das matemáticas (coordinador/a)

Grao en Educación Infantil

P02G110V01911 | Didáctica das matemáticas para a educación infantil

2º cuadrimestre

Grao en Educación Primaria

P02G120V01405 | Matemáticas e a súa didáctica II (coordinador/a)

Investigación

Grupo de investigación

Matemáticas

Liñas de investigación

  • Cohomoloxía de esquemas
  • Xeometría alxebraica