Amorín de Abreu

Contratado/a predoutoral UVigo

Área de Didáctica das Ciencias Experimentais
Departamento de Didácticas Especiais

Información de contacto

tamara.amorin.abreu@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

Grao en Educación Infantil

P02G110V01901 | Coñecemento do medio natural
P02G110V01403 | Aprendizaxe das ciencias da natureza

Grao en Educación Primaria

P02G120V01402 | Didáctica das ciencias experimentais I