Amorín de Abreu

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de Didáctica das Ciencias Experimentais
Departamento de Didácticas Especiais

Información de contacto

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

tamara.amorin.abreu@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

Grao en Educación Infantil

P02G110V01901 | Coñecemento do medio natural
P02G110V01403 | Aprendizaxe das ciencias da natureza

Grao en Educación Primaria

P02G120V01402 | Didáctica das ciencias experimentais I