O Traballo de Fin de Grao permite mostrar a adquisición dos contidos formativos e as competencias asociadas ao título de forma integrada

Presentación TFG FCCED (Pulsa na imaxe para ver a presentación do TFG)

O TFG forma parte dos planos de estudos de todo título oficial de grao. Nos graos que se imparten na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (en diante, FCCED) equivalen a 6 créditos ECTS no Grao en Educación Infantil, Grao en Educación Primaria e Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte. Deberá ser realizado de xeito persoal e autónomo polo estudantado, seguindo as orientacións do persoal titor académico.

O TFG estará orientado a que o estudantado amose a capacidade de integración de diversos contidos formativos e competencias asociadas ao título, axustándose ao contemplado en cada unha das memorias respectivas dos graos e á súa concreción nas guías docentes.

 

Traballo Fin de Grao 2021/2022

Documentos xenéricos

Liñas temáticas de TFG ofertadas para o curso 2021/2022

 

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria Depósito Defensa
Fin de carreira
(outubro 2021)
21/09/2021 e 22/09/2021 05/10/2021 e 06/10/2021
Horario e tribunais
1º cuadrimestre
(febreiro 2022)
26/01/2022 e 27/01/2022 10/02/2022 e 11/02/2022
Horario e tribunais
2º cuadrimestre
(xuño 2022)
07/06/2022 e 08/06/2022 17/06/2022 e 20/06/2022
Horario e tribunais
2ª oportunidade
(xullo 2022)
07/07/2022 e 08/07/2022 21/07/2022 e 22/07/2022
Horario e tribunais

 

Coordinación do TFG

Mª Begoña Paz García
+34 986 801 735
vic.ed.edu@uvigo.es