O Traballo de Fin de Grao permite mostrar a adquisición dos contidos formativos e as competencias asociadas ao título de forma integrada

Presentación TFG FCCED (Pulsa na imaxe para ver a presentación do TFG)

O TFG forma parte dos planos de estudos de todo título oficial de grao. Nos graos que se imparten na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (en diante, FCCED) equivalen a 6 créditos ECTS no Grao en Educación Infantil, Grao en Educación Primaria e Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte. Deberá ser realizado de xeito persoal e autónomo polo estudantado, seguindo as orientacións do persoal titor académico.

O TFG estará orientado a que o estudantado mostre a capacidade de integración de diversos contidos formativos e competencias asociadas ao título, axustándose ao contemplado en cada unha das memorias respectivas dos graos e á súa concreción nas guías docentes.

 

Traballo Fin de Grao 2020/2021

Documentos xenéricos

Liñas temáticas de TFG ofertadas para o curso 2020/2021

Documentación

Asignacións (Online)

  • Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
  • Graos en Educación Infantil e Educación Primaria

 

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria Depósito Defensa
Fin de carreira
(outubro 2020)
22/09/2020 e 23/09/2020 06/10/2020 e 07/10/2020
Horario e tribunais
1º cuadrimestre
(febreiro 2021)
27/01/2021 e 28/01/2021 11/02/2021 e 12/02/2021
Horario e tribunais
2º cuadrimestre
(xuño 2021)
08/06/2021 e 09/06/2021 22/06/2021 e 23/06/2021
Horario e tribunais
2ª oportunidade
(xullo 2021)
08/07/2021 e 09/07/2021 21/07/2021 e 22/07/2021
Horario e tribunais

 

Coordinación do TFG

María Mercedes Varela Losada
+34 986 801 785
vic.ed.edu@uvigo.es