O estudantado da Universidade de Vigo poderá participar nas diversas convocatorias de mobilidade que a Oficina de Relacións Internacionais publica ao longo do curso. As convocatorias publícanse a partir do mes de outubro para participar na mobilidade no curso seguinte. Accédese a elas a través da Secretaría virtual da Uvigo.

O programa no que hai un número maior de participantes é o programa Erasmus+, pero a Universidade de Vigo ofrece outros programas que permiten ao seu estudantado gozar de bolsas en moitos países do resto de continentes.

Normativa de mobilidade da FCCED

Coordinadora de relacións internacionais

María Eulalia Agrelo Costas

+34 986 801 792
fcced.internacional@uvigo.es