Este Programa de Doutoramento ten como finalidade formar persoal investigador especialista nas ciencias da educación, do deporte e da saúde, capaces de xerar estudos que faciliten o coñecemento da dimensión física, psicolóxica, social, cultural e política que afecta a estes tres ámbitos e os seus diferentes niveis. Mediante este doutoramento, obteranse as ferramentas necesarias para ter capacidade autocrítica da bibliografía científica, a utilización de ferramentas estatísticas e bioestatísticas, interpretación e discusión de resultados, entre outras.

Páxina web do título

 

Información de interese

 

Coordinación na UVigo

Margarita R. Pino Juste
+34 986 801 723
mpino@uvigo.gal

Matrícula

Área de Estudos de Posgrao
986 801 693
xnposgraopo@uvigo.es