O Doutoramento Interuniversitario en Equidade e Innovación en Educación ten como eixe principal investigar e innovar sobre os programas, accións, recursos e políticas socio-educativos necesarios para acadar a equidade en educación. O programa pretende atopar respostas, desde a investigación socio-educativa, á necesidade existente na sociedade actual e nos estudos educativos de plantexar a educación desde a perspectiva que supoñen a equidade e a innovación.

Páxina web do título

 

Información de interese

 

Coordinación na UVigo

Ángeles Parrilla Latas
+34 986 801 773
doctoequidad@uvigo.es

Matrícula

Área de Estudos de Posgrao
986 801 693
xnposgraopo@uvigo.es