Video explicativo das probas

Quen desexe acceder ao Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte na UVigo, ademáis de solicitar a admisión (preinscrición) a través dos procedementos telemáticos que estableza a CIUG, terá que realizar as probas específicas de aptitude.

Non terá que realizar esta proba:

  • Quen teña superadas as probas no ano anterior á convocatoria, en calquera facultade do sistema universitario español.
  • Quen estea acreditado como deportistas de alto nivel ou de alto rendemento polo Consello Superior de Deportes ou polo organismo competente da comunidade autónoma.

 

Formulario de inscrición