Denominación do título Graduado/a en Educación Infantil pola Universidade de Vigo
Código RUCT 2501120
Rama de coñecemento Ciencias Sociais e Xurídicas
Centro onde se imparte Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Tipo de ensino Presencial
Réxime de estudo Tempo completo
Nº de prazas de novo ingreso ofertadas 75 prazas
Nº de créditos ECTS 240 créditos ECTS
Nº mínimo de créditos ECTS de matrícula 60 ECTS a tempo completo
Mencións ofertadas (no centro) Mención en Educación Física
Mención en Educación Musical
Mención en Afondamento Curricular
Idiomas nos que se imparte o título Galego e castelán
Normas de permanencia UVIGO 21/06/2017
Expedición do Suplemento Europeo ao Título Requisitos: RD 22/2015 (BOE 07/02/2015)
Coordinadora do título María Asunción Lorenzo Rial
Data de autorización para a implantación do título 27/08/2009 (DOG 16/09/2009)
Data de Aprobación do Consello de Ministros 30/10/2009 (BOE 05/01/2010)
Data de publicación do Plan de Estudos 15/10/2010 (BOE 03/11/2010)
Correccións do Plan de Estudos 28/01/2011 | 11/01/2013 | 22/11/2016
Data de acreditación 15/09/2017
Memoria vixente do título Memoria vixente