Esquema xeral

Tipo de materia Créditos a cursar
Formación básica 102
Obrigatorias 60
Optativas 24
Prácticas externas 48
Traballo fin de Grao 6
Total 240

 

Mencións que se ofertan no centro

  • M1: Mención en Educación Física
  • M2: Mención en Educación Musical
  • M3: Mención en Afondamento Curricular

 

Organización temporal do plan de estudos


Materia Tipo Cuad ECTS
Fundamentos didácticos e organizativos do ensino FB 6
Teoría e historia da educación FB 6
Psicoloxía do desenvolvemento de 6 a 12 anos FB 6
Sociedade, cultura e pensamento FB 6
Socioloxía da educación FB 6
Deseño e desenvolvemento do currículo da educación primaria FB 6
Novas tecnoloxías aplicadas á educación primaria FB 6
Historia do presente FB 6
Prevención e tratamento das dificultades de aprendizaxe e os trastornos do desenvolvemento FB 6
Psicoloxía da educación: procesos de aprendizaxe escolar FB 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Aprendizaxe e desenvolvemento da motricidade na educación primaria OB 6
Ciencias experimentais OB 6
Lingua española OB 6
Matemáticas e a súa didáctica I OB 6
Xeografía OB 6
Didáctica das artes plásticas e visuais OB 6
Didáctica das ciencias experimentais I OB 6
Expresión e linguaxe musical OB 6
Lingua galega OB 6
Matemáticas e a súa didáctica II OB 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Didáctica da lingua e literatura: Galego OB 6
Didáctica das ciencias experimentais II OB 6
Didáctica das ciencias sociais OB 6
Innovación e investigación didáctica OB 6
Lingua francesa e a súa didáctica OB 6
Didáctica da lingua e literatura: Español OB 6
Lingua inglesa e a súa didáctica OB 6
Educación física e a súa didáctica na educación primaria OB 6
Lingua e literatura: Galego OB 6
Lingua e Literatura: Español OB 6
Educación ambiental para o desenvolvemento M3 6
Educación artística M3 6
Ética e deontoloxía profesional M3 6
Agrupacións instrumentais para a escola primaria M2 6
Novas tecnoloxías para a educación musical en primaria M2 6
Técnica vocal e práctica coral M2 6
A educación física como medio de interdisciplinaridade M1 6
Coñecemento da contorna a través da actividade física na escola M1 6
Seguridade e hábitos saudables a través da educación física M1 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Introdución ao feito relixioso e a cristián OP 6
Literatura infantil e xuvenil M3 6
Recursos para o ensino das matemáticas M3 6
Música nas culturas M2 6
Expresión corporal e danza M2 6
A linguaxe corporal M1 6
Actividade física e diversidade na escola M1 6
Practicum OB An 48
Traballo Fin de Grao OB 6