O Máster en Necesidades Específicas de Apoio Educativo supón unha vía de especialización e profesionalización para as persoas tituladas superiores que pretenden adicarse ao amplo campo da atención ás necesidades educativas específicas. A formación que se ofrece permite ampliar e profundar coñecementos, estratexias e actitudes no campo da educación e o deporte xa que, sen renunciar aos compoñentes teórico-conceptuais, a formación centrase fundamentalmente nos aspectos tecnolóxico-instrumentais e técnico-prácticos.

Páxina web do título

 

Información de interese

  • Prazas: 30 prazas
  • Tipo de ensino: presencial
  • Periodicidade da oferta: anual
  • Duración: 60 créditos ECTS

 

Coordinación na UVigo

Ángeles Conde Rodríguez
+34 988 387 254
masterapoioeducativo@uvigo.es

Matrícula

Área de Estudos de Posgrao
986 801 693
xnposgraopo@uvigo.es