Na actualidade son cinco os grupos de investigación que teñen a súa sede na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte. Dous dos cinco investigadores principais forman parte da plantilla docente do Grao en Educación Infantil.

Grupos de investigación adscritos ao centro