Facultade de ciencias da Educación e do Deporte
Campus A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 700
sdexbp@uvigo.es