Composición

Membros do Equipo Decanal

  • Varela Losada, María Mercedes

Secretario

  • Valcárcel Riveiro, Carlos

Persoal Docente e Investigador

  • Varela Casal, Cristina

Estudantado

  • Bará Louro, Diego
  • Maciñeiras Otero, Carmen
  • Soto Díaz, Erez
  • Suárez Piñeiro, Ángel

 

Funcións

  • Proposición e programación de actividades culturais de carácter xeral e recreativas.
  • Coordinación da oferta de actividades culturais da facultade.
  • Xestión do orzamento do centro asignado a actividades culturais, se o houbera, e solicitude en nome da facultade de axudas para a realización das súas actividades así como a xestión das mesmas.